Saturday, 23/10/2021 - 07:41|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

TKB HOC NGHỀ PT LỚP 12

Thời khóa biểu học Nghề PT lớp 11 năm học 2021-2022

 

THỨ
TG

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Nghề Điện - Thủy

Nghề LV - Hòa

Nghề LV - Thúy

Nghề LV – Hậu

Nghề LV - Hoa

Nghề LV - Hạnh

Nghề Điện - Hải

3

Nghề Điện - Thủy

Nghề LV - Hòa

Nghề LV - Thúy

Nghề LV – Hậu

Nghề LV - Hoa

Nghề LV - Hạnh

Nghề Điện - Hải

4

Nghề Điện - Thủy

Nghề LV - Hòa

Nghề LV - Thúy

Nghề LV – Hậu

Nghề LV - Hoa

Nghề LV - Hạnh

Nghề Điện - Hải

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website