Saturday, 23/10/2021 - 07:47|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Cuộc thi An ninh mạng

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về Luật An ninh mạng và những quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet”

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-STTTT ngày 12/02/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Luật An ninh mạng và những quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT, PTDTNT, các Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm KTTH-HN tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX (sau đây gọi chung là các đơn vị) triển khai và chỉ đạo các nội dung sau:

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về Luật An ninh mạng và những quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” và phát động hưởng ứng cuộc thi tới tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh để tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Tăng cường tuyên truyền cuộc thi trên Website của đơn vị (Thể lệ cuộc thi, công văn của Sở GD&ĐT và kế hoạch tổ chức của đơn vị).

          - Tổ chức phát động cuộc thi: Công bố Thể lệ và hướng dẫn cuộc thi, kế hoạch tổ chức của đơn vị, cử một đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng cuộc thi. (Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Phú Thọ - http://phutho.edu.vn).

          - Kết thúc cuộc thi, các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả phát động và số lượng  người tham gia dự thi của đơn vị.

  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng Thể lệ cuộc thi và báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT theo địa chỉ Email:  phonggdtrh.sophutho@moet.edu.vn)./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website