Friday, 23/04/2021 - 22:30|
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Thực hiện từ ngày 25/01/2021 đến 30/01/2021

 

TUẦN: 20 (Từ 25/01/2021 đến 30/01/2021

TRƯỜNG THPT CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

 (Thực hiện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021)

Thứ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

(25/01)

- Tiết 1: Chào cờ

+ Phát động ủng hộ tết vì người nghèo.

+ Nhận xét tuần, triển khai công việc tuần 20, BC kết quả HN CMHS lần 2(HT).

+ ĐTN: Nhận xét thi đua

- 7h30: Hội nghị giới thiệu quy hoạch cấp ủy tại phòng họp (TP: ĐU; LĐT; Trưởng, phó CĐ, ĐTN; Tổ trưởng, tổ phó  TCM và TVP; TKHĐ)

- 14h00: Ôn thi  ĐH, CĐ lớp 10, 11, 12

- 16h00: Tập văn nghệ tại nhà Đa năng.

- 16h00: Tập luyện bóng chuyền hơi (TP: theo QĐ)

Ba

(26/01)

 

- 14h00: Họp HĐ trường (TP: HĐ trường)

- 14h00:  Ôn thi TN lớp 12

- 15h00: Tập văn nghệ tại nhà Đa năng

- 16h00: Tập luyện bóng chuyền hơi (TP: theo QĐ)

(27/01)

 

- 14h00: Ôn thi  ĐH, CĐ lớp 10, 11, 12

- 14h00: Họp trưởng đoàn Cụm số 1 thi đấu Bóng chuyền hơi tại phòng GDĐT Lâm thao

- 15h00: Tổng duyệt chương trình văn nghệ tại ĐH HV (TP: ĐTN, đội VN lớp 10C, 10D, 11A, 12F)

Năm (28/01)

 

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 10, 11.

- 15h00: Tập luyện bóng chuyền hơi (TP: theo QĐ)

Sáu

(29/01)

- Khai mạc Hội thao GDQPAN tại ĐH HV (TP: Thầy Minh, GV phụ trách, HS thi đấu và đội VN, cô Phương)

- 14h00: Ôn thi  ĐH, CĐ lớp 10, 11, 12

- 16h00: Tập luyện bóng chuyền hơi (TP: theo QĐ)

Bảy

(30/01)

- 8h00: Chung kết bóng chuyền hơi cụm số 1 (TP: theo QĐ);

- 8h00: Giao ban LĐT.

 

CN

(31/01)

- 14h00: Bế mạc hội thao QPAN

 

Trực tuần: 12B (GVCN: Nguyễn Thị Minh Thúy)

* CV trọng tâm: Duy trì nề nếp dạy và học; Tham dự Hội thao GDQP&AN cấp tỉnh; Vòng chung kết bóng chuyền hơi cụm số 1.

* Chuyên môn: Dạy học theo TKB. Thời khóa biểu có sự thay đổi. SHCM: Phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm về kết quả HSG cấp tỉnh, triển khai HĐCM.

* ĐTN: Duy trì nề nếp học sinh các lớp. Quán triệt thực hiện đảm bảo ATGT, ANTT gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết, ĐH Đảng toàn quốc.

* Phòng chống dịch Covid 19:  Tiếp tục công tác phòng dịch tại trường, tại nhà; Tiếp tục thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng  “An toàn Covid-19”.

* Lao động VS: Các lớp lao động VS theo Lịch.

* Trực cơ quan, tiếp dân: Theo lịch trực LĐT.

 

Nơi nhận:

- HT, các PHT (để chỉ đạo);

- CTCĐ, BT ĐTN (để p/h, t/h);

- TT tổ CM, tổ VP (để t/h);

- Thông báo: Bảng tin; Website;

- Lưu: VP, TKHĐ.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Toán

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website