Friday, 23/04/2021 - 22:08|
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

​​​​​​​LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/8 ĐẾN 29/8/2020

 (Thực hiện từ ngày 24/8/2020 đến ngày 29/8/2020)

Thứ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

(24/8)

- Liên hệ Microsof VN đăng ký xin cấp tài khoản cho hs lớp 10 sẵn sàng cho học trực tuyến (Thầy Cường, thầy Đoàn)

- 14h00: Họp HĐ Trường (TP: HĐ trường; ĐĐ: Phòng họp)

- 15h00: Họp Đảng ủy (TP: ĐUV, BTCB; ĐĐ: Phòng họp)

- 16h00: GVCN lớp 10 nhận bàn giao CSVC của lớp CN

Ba

(25/8)

7h30: HS lớp 10 nhận lớp và nhận GVCN (TP: GVCN và HS lớp 10)

- 14h00: Họp cơ quan triển khai công việc đầu NH;

- Sinh hoạt toàn Đảng bộ (Học tập và triển khai NQĐHĐB, CTrHĐ ĐHĐB Trường và TP và các nội dung khác).

(26/8)

- Tập huấn nâng cao năng lực và Phương pháp giảng dạy chương trình Tin học MOS từ ngày 26 đến 28/8 (TP: GV dạy Tin; online qua Zoom hoặc Teams)

 

Năm (27/8)

- 8h00: Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ (TP: LLTV, khách mời; ĐĐ: Phòng họp). Triển khai KH Huấn luyện lực lượng tự vệ từ ngày 27/8 đến 01/9.

 

Sáu

(28/8)

 

Hạn cuối BC thi sáng kiến vì cộng đồng (Thầy Minh)

Bảy

(29/8)

8h00: Họp giao ban LĐT

 

Chủ nhật

(30/8)

 

Trực tuần: ......................................................

* CV trọng tâm: Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

* Chuyên môn: TCM họp tổ: Đề xuất dự kiến phân công CM; Triển khai XD CT, KH dạy học và các hoạt động GD; Giời thiệu TT, TP tổ CM; phân tích đánh giá kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020; Rà soát, sắp xếp phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, thư viện, phòng truyền thống; đề xuất mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng DH, hóa chất ... cho NH mới và các nội dung khác). Tổ Hóa – Sinh: chuẩn bị dung dịch rửa tay phòng dịch cho toàn trường.

- GVCN lớp 11, 12: Nắm bắt tình hình hs, phối hợp với CMHS đôn đốc hs chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho NH mới. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường, quy định phòng chống dịch ngay từ đầu năm học. Phối hợp ĐTN chuẩn bị các nội dung cho khai giảng năm học. Tổ chức cho hs lao động vệ sinh. Với lớp 10, đảm bảo 100% học sinh đều có thể liên lạc được.

* ĐTN: Chuẩn bị chương trình VN cho Lễ Khai giảng năm học mới và các chương trình, KH hoạt động đầu năm và cho NH.

* Phòng chống dịch Covid 19:  Tiếp tục công tác phòng dịch tại trường, tại nhà;

* Lao động VS: Xây dựng KH LĐVS và triển khai thực hiện. Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng năm học mới.

* Trực cơ quan: Theo lịch.

Nơi nhận:

- HT, các PHT (để chỉ đạo);

- CTCĐ, BT ĐTN (để p/h, t/h);

- TT tổ CM, tổ VP (để t/h);

- Thông báo: Bảng tin; Website;

- Lưu: VP, TKHĐ.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Toán

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website