Friday, 23/04/2021 - 20:48|
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

TKB phụ đạo số 02

Thực hiện từ ngày 18/03/2019

THỨ
TIẾT

Toán

Vật Lý

Hóa học

Sinh học

Ngữ văn

Sử

Tiếng anh

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

GV-Trần Nga

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

GV-N Hoa

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

GV-Hưng

 

 

5

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

GV-Đ Hường

5

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

GV-K Dung

 

GV-Đ Tâm

 

 

GV-T Giang

 

5

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thời gian học từ 16h15 đến 18h15                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website