Friday, 23/04/2021 - 22:33|
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 75 NĂM VẺ VANG CỦA DÂN TỘC KÊ TỪ KHI CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 THÀNH CÔNG VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 2/9/1945 ĐẾN NAY

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 75 NĂM VẺ VANG CỦA DÂN TỘC KÊ TỪ KHI CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 THÀNH CÔNG VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 2/9/1945 ĐẾN NAY

Hoà trong không khí tưng bừng của cả nước hướng tới kỉ niệm 75 năm thắng lợi của CMT8 và Quốc khánh mùng 2/9, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại chặng đường 75 năm qua từ khi đất nước có độc lập.

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 75 NĂM VẺ VANG CỦA DÂN TỘC KÊ TỪ KHI CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 THÀNH CÔNG VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 2/9/1945 ĐẾN NAY

Cách đây 75 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi: Cách mạng Tháng Tám thành công và không lâu sau đó là sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng mở đầu quá trình xâm lược nước ta. Trải qua hơn 1 thế kỉ cả dân tộc oằn mình trước xiềng xích thực dân, cách mạng nước ta mò mẫm trong đêm tối không có đường ra, đến ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời dưới sự dẫn dắt của người anh dùng Nguyễn Ái Quốc đã  từng bước lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân, đế quốc, giành độc lập cho dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ngay sau đó, cả dân tộc ta lại tiếp tục chặng đường 30 năm đấu tranh gian khổ chống lại âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa của 2 đế quốc hùng mạnh Pháp và Mĩ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Một lần nữa cả thế giới lại nghiêng mình trước dân tộc Việt Nam nhỏ bé nhưng anh hùng với chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, Đại thắng mùa xuân năm 1975. Trên tất cả, chúng ta đã bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám 1945.

Sau năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta từng bước đổi mới và khẳng định vị thế trên trường quốc tế về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh, đối ngoại.

THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC SAU 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1945 - 2020)

Về chính trị

1. Việt Nam là một quốc gia có chế độ chính trị độc lập, có chủ quyền lãnh thổ và tự quyết định con đường phát triển của mình

2. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ

3. Thể chế, hệ thống chính trị từng bước hoàn thiện và có bước phát triển

4. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy

Về kinh tế:

1. Nền kinh tế nước ta đã thoát khỏi tình trạng trì trệ, khủng hoảng, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình

2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế từng bước được đẩy mạnh; phát huy lợi

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website