Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đồng hành với mỗi bước đi lên của nhà trường, Tổ Văn Trường THPT Công Nghiệp Việt không ngừng lớn mạnh toàn diện ...