Saturday, 23/10/2021 - 09:34|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021

Hướng dẫn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hướng dẫn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website