Saturday, 23/10/2021 - 09:16|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Kế hoạch Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 – 2022

Kế hoạch số 51/KH-SGD&ĐT ngày 30/8/2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ V/v Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 – 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Kế hoạch số 51/KH-SGD&ĐT ngày 30/8/2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ V/v Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 – 2022

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website