Saturday, 23/10/2021 - 09:01|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

Công văn 1188/SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công văn 1188/SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

Thực hiện Công văn số 3858/UBND-NCKS ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phú Thọ về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam", Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng GD&ĐT huyện, thành, thị; các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở (gọi tắt là các đơn vị) chỉ đạo và tổ chức tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh cấp THPT, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam".

2. Cuộc thi sẽ diễn ra từ 00h.00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021. Địa chỉ đăng ký dự thi https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/.

3. Đăng tải địa chỉ tham gia Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để thu hút người tham gia Cuộc thi (thi Tuần, Tháng).

4. Thể lệ, ngân hàng câu hỏi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và website Cuộc thi.

5. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Cuộc thi để tổ chức trao, nhận giải thưởng của tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình (nếu có) và
các nội dung khác theo hiệp đồng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website