Saturday, 23/10/2021 - 09:27|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Hướng dẫn số 07/HD-SGD&ĐT ngày 07/9/20217 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hướng dẫn số 07/HD-SGD&ĐT ngày 07/9/20217 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website