CÔNG VĂN 1412/SGD&ĐT-QLCL NGÀY 11/10/2021 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022