Saturday, 23/10/2021 - 08:17|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

TRIỂN KHAI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022

CÔNG VĂN 1412/SGD&ĐT-QLCL NGÀY 11/10/2021 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Văn bản số 25/KH-BTC ngày 07/10/2021 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2022 và Văn bản số 02/TL-BTC ngày 07/10/2021 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2022; để hưởng ứng và triển khai Cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu Cuộc thi; phổ biến sâu rộng nội dung Thể lệ cuộc thi, Kế hoạch tổ chức tới tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh trong
các nhà trường (Thể lệ Cuộc thi và Kế hoạch tổ chức gửi kèm Văn bản này).

2. Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành, thị chỉ đạo, kiểm tra công tác triển khai các đơn vị trực thuộc; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà
trường tổ chức, tham gia Cuộc thi các cấp.

3. Các trường THPT, THCS, tiểu học tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động những năm trước để rút kinh nghiệm; triển khai theo các nội dung của Cuộc thi để
những học sinh có năng khiếu sáng tạo, xây dựng những mô hình, sản phẩm đảm bảo chất lượng tham gia Cuộc thi; hướng dẫn để học sinh đăng ký tham gia dự thi theo đúng kế hoạch, đồng thời có hình thức khen thưởng kịp thời, phù hợp nhằm động viên khuyến khích các thầy, cô giáo và các em học sinh đạt kết quả tốt trong Cuộc thi các cấp.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website