Saturday, 23/10/2021 - 08:44|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI "TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2021

KẾ HOẠCH SỐ 23/KH-CNVT NGÀY 11/9/2021 CỦA TRƯỜNG THPT CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ V/v TRIỂN KHAI CUỘC THI "TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

kẾ HOẠCH SỐ 23/KH-CNVT NGÀY 11/9/2021 CỦA TRƯỜNG THPT CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ V/v TRIỂN KHAI CUỘC THI "TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2021

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website