Saturday, 23/10/2021 - 09:44|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Quyết định ban hành Nội quy Quy định cơ quan

Quyết định 60/QĐ-CNVT ngày 27/9/2021 của trường THPT Công nghiệp Việt Trì Về việc Quyết định ban hành Nội quy Quy định cơ quan

Tài liệu đính kèm: Tải về

- Căn cứ Luật giáo dục; Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức;

- Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo;

- Căn cứ vào Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 của Đảng ủy Trường THPT Công nghiệp Việt Trì,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường THPT Công nghiệp Việt Trì.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website