Saturday, 23/10/2021 - 08:16|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
Kế hoạch thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên ” năm 2018 và thực hiện đến năm 2020 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên ” năm 2018 và thực hiện đến năm 2020 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch 28/KH-CNVT ngày 23/4/2018 của Trường THPT Công nghiệp Việt Trì về việc thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật ...
Tin đọc nhiều
Liên kết website