Saturday, 23/10/2021 - 07:38|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19"

Kế hoạch số 28/KH-CNVT ngày 30/9/2021 của trường THPT Công nghiệp Việt Trì V/v thực hiện phong trào thi đua "toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19"

Tài liệu đính kèm: Tải về

Kế hoạch số 28/KH-CNVT ngày 30/9/2021 của trường THPT Công nghiệp Việt Trì V/v thực hiện phong trào thi đua "toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19"

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website