Saturday, 23/10/2021 - 08:59|
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10*****************************************************************KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022

THỂ LỆ SỐ 02/TL-BTC NGÀY 07/10/2021 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-BTC ngày 7/10/2021 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng
năm 2022, Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (gọi tắt là Ban tổ chức các Hội thi) ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng
tỉnh Phú Thọ năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi được tổ chức hàng năm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến
thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

1. Cơ quan tổ chức: UBND tỉnh Phú Thọ (Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh).

2. Cơ quan thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

3. Cơ quan phối hợp tổ chức: Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú
Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả các thanh niên, thiếu niên, nhi đồng sống và học tập trên địa bàn tỉnh từ 6 đến 19 tuổi (sinh ngày từ 31/7/2003 đến 31/7/2016) đều có quyền dự thi.
Khuyến khích các em ở miền núi, người dân tộc thiểu số tham gia dự thi.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc 5 lĩnh vực sau:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi
trường và phát triển kinh tế.
(Chi tiết tại công văn đính kèm)

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website